Μαθήματα

Αγαπητοί γονείς,

το κέντρο σπουδών με υπεύθυνη και συστηματική μάθηση στοχεύει στην καθημερινή μελέτη των μαθητών του δημοτικού, καθώς με σωστή αφομοίωση της ύλης των μαθημάτων του δημοτικού χτίζονται οι βάσεις για την ομαλή συνέχεια της σχολικής πορείας του μαθητή. Το παιδί σας μελετάει την ύλη που διδάχτηκε στο σχολείο και λύνει τα προβλήματα και τις ασκήσεις του με την καθοδήγηση έμπειρων δασκάλων.

Όσον αφορά τη μελέτη των Μαθηματικών, είναι εξαιρετικά σημαντικό οι μαθητές από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού να εξασκηθούν στις πράξεις, στη λύση πρακτικών προβλημάτων και να καλλιεργήσουν τη μαθηματική τους σκέψη. Για το μάθημα της Γλώσσας, οι μαθητές μελετούν τους γραμματικούς κανόνες και αποκτούν σωστές βάσεις στην ορθογραφία και τη γραμματική, εμπλουτίζοντας παράλληλα το λεξιλογιό τους και βελτιώνοντας την αναγνωστική τους ικανότητα.

Έχοντας υπόψη τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού, θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική την επικοινωνία μας με τους γονείς για κοινή συνεργασία και κατανόηση με στόχο τη στήριξη των παιδιών, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο δύσκολο έργο τους.

Η διεύθυνση
Κ. Καβουρίδης

Μαθηματική Δυσαρίθμηση

Μερικές από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές του Δημοτικού στην επεξεργασία και κατανόηση των μαθηματικών:

✎ Στην Προπαίδεια
✎ Στην Πρόσθεση ή Αφαίρεση (με κρατούμενο)
✎ Μέτρηματων φυσικών αριθμών ανάποδα ( 10, 9, 8, ...)
✎ Κλάσματα - Διαχωρισμός του παρονομαστή από τον αριθμητή
✎ Δυσκολία στην διάκριση διαιρετέου από το διαιρέτη, του αφαιρετέου από τον αφαιρέτη
✎ Σύγχυση αριθμών και συμβόλων
✎ Στην αφομοίωση Σημείων θέσης
✎ Χρήση Υποδιαστολής
✎ Προβλήματα πρακτικής αριθμητικής με ανάλογα ποσά, εκπτώσεις, ποσοστά
✎ Δυσκολία στη μέτρηση ποσότητας, διαστήματος, χρονικής διάρκειας (π.χ. στη μετατροπή κιλού σε γραμμάρια, της ώρας σε λεπτά κτλ)
✎ Μέτρημα με τα χέρια (δάχτυλα)


Για την επίτευξη των σχολικών στόχων το Κέντρο Σπουδών βοηθά τους μαθητές στην καθημερινή τους μελέτη, αντιμετωπίζοντας προβλήματα και μαθησιακές δυσκολίες όπως οι παραπάνω. Πιστεύουμε ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα είναι αρχικά η διάγνωση, στη συνέχεια η κατανόηση και τέλος η επίλυση κάθε προβλήματος ξεχωριστά.

Αντίστοιχη μελέτη των μαθητών στη Γλώσσα έχει στόχο να αντιμετωπίσει το παιδί τις δυσκολίες που παρουσιάζονται στη:
Σωστή εκμάθηση της ορθογραφίας
Επιμέλεια της γραπτής τους εργασίας
Καλλιέργεια της αναγνωστικής ικανότητας

Κέντρο Σπουδών Καβουρίδης

Το Κέντρο Σπουδών είναι δίπλα στο μαθητή από την πρώτη στιγμή της προσπάθειάς του στο Δημοτικό - Γυμνάσιο μέχρι και την τελική του προετοιμασία στο Λύκειο, με στόχο την επιτυχία στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Επικοινωνήστε μαζί μας
Κέντρο Σπουδών Καβουρίδης
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

25ης Μαρτίου 4 - Νέα Πεντέλη

info[a]kentrospoudon.gr

Τηλ : 210.80.33.286